Despre noi

SEPRIS, Servicii Proiectare Iasi, este o firmă autorizată, care își desfășoară activitatea în domeniul proiectării construcțiilor, oferind servicii de arhitectură, inginerie și consultanță tehnică legate de acestea. De asemenea, realizează activități de testări și analize tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice pentru diverse tipuri de construcții.

Compania este înființată și administrată de Ioan Tănăsele, absolvent în 2008 al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații, în 2009  Masterat in Reabilitarea Infrastructurii Transporturilor, în 2012 – bursa prin programul Erasmus și IPTANA S.A. pentru un Stagiu de pregătire internațional la Ghent University Belgia, – Studiul privind dimensionarea, testarea și execuția structurilor rutiere în Belgia si tot in 2012 Doctor in Inginerie Civila cu teza „Studiul privind concepția și execuția unor structuri rutiere flexibile durabile”.

c e facem

Elaborăm proiecte, expertize tehnice, studii de teren (geotehnic și topografic), consultanță, asistență tehnică și dirigenție de șantier conform legislației în vigoare, pentru:

Construcții Civile: locuințe unifamiliale, locuințe tip duplex, sedii pentru instituții publice, instituții de cult.

Construcții Industriale și Agricole: ferme, exploatații agricole, hale, etc..

Drumuri: reabilitarea, modernizarea sau construcția lor.

Poduri: putem realiza orice tip de soluție, funcție de buget, cu elemente prefabricate, beton armat, metal sau lemn.

Punți pietonale: destinate traficului de pietoni din metal, beton armat sau alte soluții moderne funcție de buget.

Piste: piste de cicliști, parcări, platforme betonate, sistematizări, amenajări incinte, etc..

m isiunea noastră

Este să îmbinăm utilul cu plăcutul, printr-un proces original de creativitate, care să confere fiecărui proiect un concept unic, durabil și sustenabil. Încurajăm implicarea activă a clientului în procesul de proiectare şi participarea acestuia la modelarea unei soluţii optime care să-i satisfacă aşteptările.

c ui ne adresăm

SEPRIS se adresează persoanelor fizice, persoanelor juridice dar și instituțiilor publice locale, cum ar fi Comune, Consilii Județene, Orașe care doresc servicii în domeniul proiectării în construcții și nu numai. Nu în ultimul rând societatea noastră este deschisă și unor colaborări cu diverse societăți care activează și ele în același domeniu sau în domenii precum cel de consultanta în management prin colaborarea pe contract sau proiect.