Servicii

Gama noastră de servicii acoperă atât partea de proiectare generală a construcțiilor, cat și cea mai puțin plăcută, de obținere a avizelor, asistenta tehnica in perioada execuției si dirigenție de șantier.

Daca dorești  seriozitate, promptitudine si  corectitudine, atunci nu ezita sa ne contactezi, echipa noastră te așteaptă si iți sta la dispoziție pentru orice problema din domeniu.

Apelând la noi nu mai depinzi de alte persoane, economisind timp, bani şi energie! Un specialist al nostru te va consilia chiar de la început!

PROIECTARE GENERALA

Având o experiență vasta și numeroase proiecte realizate în portofoliu, acoperim întreaga gamă de servicii pentru specialitățile: Arhitectură, Rezistenta, Instalații, Drumuri, Poduri, Studii de teren, Dirigenție de Șantier – Subdomeniile 3.1, 3.2, 3.3, Evaluări economice, necesare elaborării documentațiilor de execuție in fazele specifice:

– Studii de Prefezabilitate (SPF),

– Studii de Fezabilitate (SF),

– Documentații Autorizare Lucrări Intervenții (DALI),

– Documentații Tehnice Autorizare Construire (DTAC),

– Documentație Tehnica Autorizare Desființare (DTAD),

– Documentație Tehnica Organizare Execuție (DTOE),

– Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini (PTh+DE+CS),

CONSULTANTA TEHNICA

Asigurăm pe toată perioada derulării unui proiect, atât asistenta tehnică cat si dirigenție de șantier, vizând nu numai verificarea modului în care constructorul execută investiția, ci si adaptarea proiectului prin reproiectare, la diverse situații neprevăzute apărute in etapele de execuție.

Fazele proiectării nu au limite clar definite, în sensul că, în timpul asistenței tehnice, proiectantul va desfășura, în funcție de necesități, de modificările /actualizările ce se impun, și activitate de proiectare, deși aceasta ar tine, în mod normal, de o fază anterioară, finalizată în momentul începerii lucrărilor de execuție.

STUDII DE TEREN

O etapă deloc de neglijat, dar si foarte importanta, în proiectarea unor construcții civile, industriale, drumuri, poduri sau edilitare este reprezentată de realizarea studiilor de teren, precum si a expertizei tehnice in cazul construcțiilor existente.

SEPRIS, prin specialiștii și colaboratorii noștri, asigura realizarea următoarelor tipuri de studii:

– Studii topografice, iar la solicitarea beneficiarului Avizarea la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară

– Studii geotehnice si de stabilitate

– Investigarea stării tehnice a clădirilor, drumurilor si podurilor.

DOCUMENTATII AVIZE

Pentru a vă oferi tot sprijinul în derularea proiectului dumneavoastră, SEPRIS se ocupă de depunerea și ridicarea avizelor, cât si de întocmirea documentațiilor solicitate de fiecare autoritate în parte, lucru care in mod normal cade in sarcina beneficiarului/investitorulu.

Realizăm documentații obținere avize pentru:
– Utilități (Electricitate, Gaz, Apa, Salubritate, Mediu, etc.).
– ISU, Inspectoratul de Situații de Urgență.
– Apele Române,
– CNADNR – Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri.

domenii de activitate

CONSTRUCTII CIVILE

Oferim servicii de proiectare, expertize tehnice, studii de teren, consultanță tehnica si consiliere, fie că este vorba de construcții pentru locuințe unifamiliale, locuințe colective, scoli, grădinițe sau creșe.

CONSTRUCTII INDUSTRIALE

Avem experiență si în proiectarea construcțiilor industriale și agricole precum hale producție, ferme pentru exploatații agricole.

DRUMURI

Realizăm studii de fezabilitate, proiecte tehnice, documentații necesare obținerii avizelor, acordurilor si autorizațiilor pentru construcția, modernizarea și reabilitarea drumurilor de orice tip dar si pentru elemente auxiliare, cum ar fi piste pentru cicliști, trotuare, rigole, podețe, accese.

PODURI

Suntem pregătiți pentru orice provocare in vederea conceperii unei lucrări de arta, prin realizarea de proiecte tehnice, detalii de execuție atât pentru lucrări noi cat si pentru reabilitarea sau modernizarea construcțiilor existente.

PUNTI PIETONALE

Putem realiza proiectul tehnic de execuție cat și toată documentația necesară obținerii avizelor, acordurilor si autorizațiilor pentru punți pietonale, indiferent că sunt din metal, beton armat sau alte tipuri de materiale.

HIDROEDILITARE

Elaborăm proiecte pentru construcții hidroedilitare și de gospodărire comunală, precum alimentari cu apă care includ gospodarii de apa, canalizări, stații de epurare a apelor uzate, subtraversări sau supratraversari de cursuri de apa.